DisclaimerOervondstchecker

Nauwkeurigheid tijdsindicatie
Met de Oervondstchecker kun je jouw oervondst indienen. Aan de hand van de vindplaats kan een inschatting worden gemaakt van de plek in de Noordzeebodem waar het zand vandaan komt waarin je vondst oorspronkelijk verborgen zat. Op basis van winlocatie en -diepte kan een grove inschatting van de leeftijd van die grondlaag gedaan worden. Tijdens de aanleg is nauwgezet genoteerd waar het gewonnen zand is gestort. Hierdoor is te achterhalen waar het zand op het strand vandaan komt en vanaf welke diepte. Dit is slechts een eerste indicatie. Door verschillende oorzaken kan het zand zijn verplaatst. Bijvoorbeeld door de branding of de wind. Maar ook bulldozers of pijpleidingen kunnen het zand hebben verplaatst. De eerste indicatie is dus slechts een inschatting. De reactie van de expert kan al meer duidelijkheid bieden. Maar ook hiervoor geldt dat een foto soms onvoldoende informatie biedt om met zekerheid vast te stellen wat er is gevonden en hoe oud het is.

Beoordeling door experts
Experts beoordelen naar beste kunnen de vondst voor zover een foto dit toelaat. Getracht wordt binnen enkele dagen een vondst te beoordelen, maar dit kan ook langer duren. Vondsten die niet van archeologische of paleontologische waarde blijken, worden niet in het overzicht met vondsten opgenomen. De indiener ontvangt hiervan dan bericht. Aan het indienen van vondsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Meldplicht
Een vondst mag je, zolang je deze niet verkoopt, in principe in bezit houden. In Nederland geldt voor archeologische vondsten een meldplicht. Voor bijzondere vondsten kan nader onderzoek gewenst zijn of een bruikleenverzoek worden gedaan. In dat geval wordt contact gezocht met de vinder.

Beeldrechten
Het auteursrecht op foto’s van vondsten berust bij de makers van de foto’s. Naturalis Biodiversity Center geeft echter geen enkele garantie dat de melder van de vondst ook de rechthebbende van de bijbehorende foto’s is.